Partneralimentatie vanaf januari 2020

Per 1 januari 2020 geldt de Wet herziening partneralimentatie. Deze wet geldt voor alle echtscheidingsverzoeken die vanaf 1 januari 2020 zijn ingediend.

Hoe lang partneralimentatie betalen?
Vanaf 1 januari 2020 is de maximale termijn van partneralimentatie in principe 5 jaar. De reden voor de wijziging is dat men een alimentatietermijn van 12 jaar niet meer vind passen in de huidige samenleving.

Voor wie?
De nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe echtscheidingen. Als je al bent gescheiden verandert er niets en is de huidige termijn nog van toepassing. Het moment van indienen van het echtscheidingsverzoek is bepalend voor de termijn die van toepassing is.

Uitzonderingen
Er zijn een aantal uitzonderen voor wie de termijn van 5 jaar niet geldt.

Jonge kinderen
Als je kinderen hebt onder de twaalf jaar, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind twaalf jaar is geworden. De partneralimentatie kan in dat geval dus alsnog twaalf jaar duren.

Huwelijk korter dan 10 jaar
Als het huwelijk korter dan tien jaar heeft geduurd kan de duur van de partneralimentatie korten zijn dan vijf jaar. De termijn voor de partneralimentatie is namelijk gelijk aan de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Bij een huwelijk van zes jaar geldt dus een partneralimentatie termijn van drie jaar.

Binnen 10 jaar AOW
Op het moment dat je langer dan vijftien jaar getrouwd bent en binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, kan tot de AOW-gerechtigde leeftijd aanspraak gemaakt worden op partneralimentatie.

Verlenging
Soms is het mogelijk de alimentatieduur te verlengen. Dit kan in onderling overleg, maar als partijen hier samen niet uitkomen kan een verzoek worden ingediend bij de rechter. Het verzoek voor een verlenging van de alimentatie moet binnen drie maanden nadat de alimentatieplicht is afgelopen worden ingediend bij de rechtbank. Een voorwaarde voor de verlening is dat aangetoond kan worden dat het zeer onredelijk is dat de alimentatie stopt.

Waarom
Linde Mediation

  • Persoonlijk contact
  • Toekomst gericht
  • Gratis adviesgesprek
  • Aantrekkelijke tarieven
  • Lid van specialistenvereniging

Gratis adviesgesprek

Vraag hier een adviesgesprek aan.