Partneralimentatie: hoe werkt dat?

In Nederland is het zo, dat echtgenoten en geregistreerd partners verplichtingen tegenover elkaar hebben. Deze verplichtingen staan in de wet. Kort gezegd: ze moeten elkaar onderhouden en samen de kosten van de huishouding betalen. Als de één niks verdient moet de ander alles betalen. Zolang er in een huwelijk of geregistreerd partnerschap nog inkomen wordt ontvangen of vermogen aanwezig is, heeft geen van de echtgenoten of partners recht op een bijstandsuitkering.

Onderhoudsplicht na huwelijk
Als het huwelijk of partnerschap wordt beëindigd blijft de onderhoudsplicht tegenover elkaar voorlopig bestaan. Voor wat betreft alimentatie zijn er geen verschillen tussen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als hierna wordt geschreven ‘huwelijk’, dan wordt ook het ‘ geregistreerd partnerschap’ bedoeld.

Hoe wordt alimentatie berekend?
Het is de bedoeling, dat de beide exen ongeveer dezelfde levensstandaard behouden als tijdens het huwelijk. In de praktijk lukt dat vrijwel nooit. Het inkomen blijft hetzelfde, maar de kosten worden veel hoger omdat onder andere sprake is van dubbele woonlasten. Op grond van de behoefte van de minstverdienende echtgenoot en de draagkracht van de andere echtgenoot wordt de alimentatie berekend. Bij de berekening wordt rekening gehouden met ieders lasten en inkomsten.

Het komt vaak voor dat er niet genoeg draagkracht is om volledig in de behoefte van de minstverdienende echtgenoot te voorzien. Als er minderjarige kinderen zijn, moet eerst in hun financiële behoefte worden voorzien. Kinderen gaan altijd voor. Als er na het betalen van kinderalimentatie nog draagkracht over is, kan dit gebruikt worden voor partneralimentatie.

Jaarlijkse verhoging
Op grond van de regelgeving indexering alimentatie wordt de hoogte van de alimentatie jaarlijks aangepast op basis van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemiddelde loonstijgingen, prijsstijgingen en de inflatie zijn componenten die worden meegenomen bij de jaarlijkse indexering.

Verplichting
Alimentatie is niet verplicht. Bij gelijke inkomens, geen draagkracht of geen behoefte is alimentatiebetaling niet aan de orde. Ook kan in een echtscheidingsconvenant een regeling over de alimentatie overeengekomen worden die afwijkt van het wettelijk systeem.

Nieuwe partner
Als de echtgenoot die partneralimentatie ontvangt een nieuwe partner krijgt kan dit gevolgen hebben voor de partneralimentatie. Op het moment dat de alimentatiegerechtigde gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, is de kans groot dat de partneralimentatie stopt. In het convenant kunnen hier aanvullende afspraken over gemaakt worden. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de partneralimentatie nog een aantal maanden zal doorlopen of herleeft als de relatie binnen een bepaalde periode eindigt.

Fiscaal (de inkomstenbelasting)
De betaalde partneralimentatie is meestal fiscaal aftrekbaar. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Kosten van onderhoud en verzorging van kinderen heeft iedereen (gehuwd, ongehuwd of gescheiden) en is niet van invloed op de verschuldigde belasting. De ontvanger van partneralimentatie moet over het ontvangen bedrag inkomstenbelasting betalen. Vanaf 2020 vermindert de belastingaftrek van partneralimentatie. Het hoogste belastingtarief waartegen betaalde partneralimentatie in aftrek gebracht kan worden, wordt dan geleidelijk afgebouwd.

Waarom
Linde Mediation

  • Persoonlijk contact
  • Toekomst gericht
  • Gratis adviesgesprek
  • Aantrekkelijke tarieven
  • Lid van specialistenvereniging

Gratis adviesgesprek

Vraag hier een adviesgesprek aan.