Mediation

Mediation: samen tot een oplossing

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil onder begeleiding van een onafhankelijke derde: een mediator. De mediator neemt geen standpunt in, maar zorgt ervoor dat de gesprekken tussen de partijen goed verlopen en helpt de partijen om toekomst gerichte afspraken te maken. Er hoeft geen sprake te zijn van een conflict. Ook in gevallen waarbij een conflict makkelijk kan ontstaan – zoals bij uit elkaar gaan – is mediation zinvol.

Overleg noodzakelijk

Van partijen wordt verwacht dat zij in principe samen de zaken willen regelen. Natuurlijk kunnen er onenigheden zijn of ontstaan tijdens de mediationprocedure, maar de intentie moet zijn en blijven dat partijen er samen uit willen komen. Vaak blijkt dat gezamenlijk een compromis kan worden bereikt, waarmee beide partijen tevreden zijn.

Voordelen Linde Mediation:

  • De onderlinge verhoudingen blijven vaak beter dan tijdens een juridische procedure.
  • Mediation verloopt vaak sneller dan een juridische procedure.
  • Een mediationprocedure is goedkoper dan een juridische procedure.
  • Alles wat besproken wordt tijdens mediation is vertrouwelijk
  • Ook mediation kan stressvol zijn, maar een rechtszaak wordt vaak als nog stressvoller ervaren.

Mediation bij uit elkaar gaan

Bij uit elkaar gaan worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de zorg voor de kinderen en de verdeling van een huis. Voor kinderen is een scheiding een ingrijpende ervaring. Daarom wordt door ons een belangrijk accent gelegd op het maken van een goed ouderschapsplan.

Mediation bij afwikkeling van een nalatenschap

Het afwikkelen van een nalatenschap kan complex zijn. Soms lukt het erfgenamen niet om samen tot een eerlijke verdeling te komen. Soms is er een conflict met een executeur. In die gevallen kan er worden gekozen voor mediation. Linde Notarissen biedt nalatenschapsmediation aan.

Zakelijke mediation

Ook op zakelijk gebied kunnen geschillen ontstaan. Tussen aandeelhouders of vennoten of tussen bedrijven onderling. In dat geval kan een advocaat ingeschakeld worden, maar er kan ook worden gekozen voor mediation. Het doel van mediation is dan om in onderling overleg tot een goede oplossing te komen. Linde Mediation biedt zakelijke mediation aan.

 

 

Waarom
Linde Mediation

  • Persoonlijk contact
  • Toekomst gericht
  • Gratis adviesgesprek
  • Aantrekkelijke tarieven
  • Lid van specialistenvereniging

Gratis adviesgesprek

Vraag hier een adviesgesprek aan.