Woning

Verdelen woning (bij uit elkaar gaan)

Als u als partners hebt besloten om uit elkaar te gaan moet er veel geregeld worden. Zo moet wat u samen in eigendom heeft verdeeld worden. De verdeling van de meeste goederen kan in onderling overleg plaatsvinden.

Voor de verdeling van een onroerende zaak (woning) is volgens de wet de tussenkomst van een notaris nodig.

De akte van verdeling

In een akte van verdeling wordt de woning (die eerst gezamenlijk eigendom was) toegedeeld aan een van de ex-partners. De eventuele overwaarde wordt verdeeld. Hierover worden afspraken gemaakt in uw convenant.

Vaak is voor de aankoop van de woning  geld geleend. Omdat de ex-partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze schuld, wordt in de akte van verdeling ook vermeld dat degene die eigenaar wordt van de woning, deze geldlening/hypotheek ook overneemt en de lasten vanaf die datum voor zijn of haar rekening neemt. Hier moet de bank dan wel aan meewerken. Daarvoor is het volgende van belang.

De hypotheek

Er zijn twee mogelijkheden om de hypotheek op één naam te zetten:

  1. De bank verzoeken de ex-partner die niet in de woning blijft wonen te ontslaan uit zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de hypothecaire schuld.
  2. Degene die in de woning blijft wonen lost de bestaande hypothecaire geldlening geheel af en sluit een nieuwe lening af.

Voor de financiering van het “behoud van een eigen woning” gelden vaak gunstiger voorwaarden dan voor een geldlening voor een nieuwe aankoop.

Mediation & Akte van verdeling

Wanneer u de mediation via Linde Mediation regelt dan kunnen wij voor een aantrekkelijk tarief de akte van verdeling voor u opstellen.

Waarom
Linde Mediation

  • Persoonlijk contact
  • Toekomst gericht
  • Gratis adviesgesprek
  • Aantrekkelijke tarieven
  • Lid van specialistenvereniging

Gratis adviesgesprek

Vraag hier een adviesgesprek aan.