Help, een conflict: hoe nu verder?

We leven in een geordende maatschappij met een goede wet- en regelgeving. In het algemeen weet iedereen wat zijn rechten en plichten zijn. Toch ontstaan er van tijd tot tijd wat strubbelingen of meningsverschillen tussen mensen onderling, met bedrijven, instellingen of tussen overheid en burger. Soms wordt het echt een conflict.

Manieren van conflict voorkomen/oplossen
Er zijn verschillende manieren om strubbelingen of conflicten te voorkomen of op te lossen. Ten eerste (en dat is het beste) kunnen partijen een gesprek aangaan, standpunten uitwisselen en samen tot een aanvaardbare oplossing komen.

Soms lukt het niet in onderling overleg tot een goed resultaat te komen, maar hebben partijen wel echt de wil om er samen uit te komen. Na de oplossing van het (beginnende) conflict willen of moeten partijen samen verder. Buren blijven buren, ook al zijn ze het niet eens over de heg. Echtgenoten blijven samen ouders van hun kinderen, ook na echtscheiding. Na een ruzie over de erfenis blijf je broers en zussen.

Oplossing: mediation?
Als de wil er is om er samen uit te komen, is mediation de aangewezen methode. De mediator is opgeleid om bemiddelende gesprekken te voeren. Hij/zij zorgt er voor dat beide partijen aan het woord komen en gelijke kansen hebben. Ook komt aan de orde wat partijen werkelijk dwars zit, afgezien van de juridische onenigheid.

Gesprekken onder leiding van een mediator moeten ervoor zorgen, dat er een door partijen zelf gekozen oplossing komt en partijen vervolgens samen verder kunnen. Als de mediator ook notaris is, wordt er ook aandacht besteed aan de juridische kant van de zaak en wordt het resultaat zonodig vastgelegd in een officiële akte.

Mediation geen oplossing?
Als oplossing in onderling overleg niet lukt of als er sprake is van een rechtskundig probleem (uitleg van een wetsbepaling bijvoorbeeld) dan is de gang naar de rechter onvermijdelijk. Beide partijen moeten zich dan meestal wenden tot een advocaat.

Een advocaat haalt voor zijn eigen partij er uit wat er inzit. Na een (vaak) langdurige procedure hakt de rechter tenslotte de knoop door. Probleem opgelost. Vaak is niemand echt tevreden en de verhoudingen tussen partijen zijn daarna vaak definitief verstoord.

Tot slot/advies
Ons advies is dus: kies eerst voor onderling overleg. Lukt dat niet? Dan samen naar een mediator. Ziet u echt geen andere oplossing? Maak dan de gang naar de rechter met behulp van een goede advocaat.

Waarom
Linde Mediation

  • Persoonlijk contact
  • Toekomst gericht
  • Gratis adviesgesprek
  • Aantrekkelijke tarieven
  • Lid van specialistenvereniging

Gratis adviesgesprek

Vraag hier een adviesgesprek aan.